Video marketing

Propagační strategie vynaložená společností na propagaci jejích produktů a služeb pomocí krátkých, vzdělávacích a atraktivních videí. Hlavním účelem těchto videí je vyvolat nebo šířit povědomí o organizaci a jejích produktech. Nejsilnějším nástrojem video marketingu v České republice jsou bezpochyby video sociální sítě, jako YouTube, Vimeo, Stream a další.