Marketingové výrazy od T

  • Tag

    Tag Kódová značka z jazyka HTML s jehož pomocí se “staví” internetová stránka.

  • TTC, Time To Click

    TTC, Time To Click Čas, který uplyne mezi shlédnutím banneru a kliknutím na něj.