SERP

Zkratka „Search Engine Result Page“ neboli stránka s výsledky vyhledávání. Od webových profíků slyšíte často, že jejich stránka je na prvním místě v SERPu.