SEO On-page faktory

Jedná se hlavně o klíčová slova na stránce a (meta)tagy cílené na vyhledávače. Optimalizace webu pak znamená zmínění hlavního klíčového slova v titulku webu, metatazích, popisných tazích u obrázků, nadpisu stránky a v článcích. Užitečné je také vzájemné prolinkování odkazů v rámci stránky.
Dalšími faktory může být “čistota” kódu a velkou roli má obsažení klíčového slova už v názvu domény (např. cirkus.cz pro cirkus).