Segmentace trhu

Proces segmentace (Segmentation) trhu je rozčlenění trhu do stejnorodých skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a chováním.