Reklamní kampaň

Systematicky plánovaný proces prezentace reklamních sdělení, která mají být předána spotřebiteli prostřednictvím vybraných médií. Podle použitého média se rozlišuje reklama televizní, novinová, internetová, rozhlasová nebo jiná.