Reach, zásah pokrytí

Reach (pokrytí) představuje velikost zásahu reklamou. Tedy k jak velké části sledované skupiny se nám podařilo dostat reklamní sdělení. Net Reach vyjadřuje kolik procent cílové skupiny vidělo (slyšelo) reklamní sdělení alespoň jednou.