Pop-up

Vyskakující okno nebo reklama na stránce. Spouští se buď příchodem na danou stránku nebo nějakou akcí, např. kliknutím.