Online reklama – Online marketing

Online reklama – Online marketing je české označení pro zajištění reklamy na internetu. Zahrnuje veškerou reklamu, kterou je možné rozšiřovat napříč internetem jakýmikoliv elektronickými kanály (médii).

Během posledních let toto označení zahrnuje i mobilní marketing = reklamu v mobilních zařízeních smartphonech a tabletech. V těchto zařízeních je možné reklamní sdělení cílit regionálně – díky GPS zaměření.