Marketingové výrazy od O

  • Online reklama – Online marketing

    Online reklama – Online marketing Online reklama – Online marketing je české označení pro zajištění reklamy na internetu. Zahrnuje veškerou reklamu, kterou je možné rozšiřovat napříč internetem jakýmikoliv elektronickými kanály (médii). Během posledních let toto označení zahrnuje i mobilní marketing = reklamu v mobilních zařízeních smartphonech a tabletech. V těchto zařízeních je možné reklamní sdělení cílit […]

  • Optimalizace

    Optimalizace Soubor na programování souborů, které ovlivňují, jak dobře je zvolená webová stránka zobrazovaná ve vyhledávačích.