Newsletter

Newsletter je emailová zpráva, která je posílána na vybranou skupinu osob a obsahuje zajímavé informace, nabídky a reklamu.