Marketingové výrazy od N

  • NetMonitor

    NetMonitor NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), realizátorem je společnost MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A.”

  • Neuromarketing

    Neuromarketing Marketing na základě nejnovějších výzkumů z psychologie a neurologie. Zkoumá kognitivní a emoční reakce na reklamní sdělení.

  • Newsletter

    Newsletter Newsletter je emailová zpráva, která je posílána na vybranou skupinu osob a obsahuje zajímavé informace, nabídky a reklamu.