Marketingové výrazy od M

  • Mediální agentura

    Mediální agentura Společnost, která zprostředkovává pro své klienty reklamní prostory v médiích a optimalizuje mediální kampaně. Mediální agentury se starají o výběr vhodných médií, vhodných časů, vhodné cílové skupiny uživatelů v televizním či rozhlasovém vysílání a vhodných prostorů (tisk, online). Mezi další služby mediálních agentur patří i zkoumání chování cílových skupin. Struktura oddělení mediálních agentur: Media Research […]

  • Microsite

    Microsite Speciální webová stránka, obvykle jednostranná, která slouží jako podpora marketingové komunikace a původní webové stránky.