Long Tail (tzv. Dlouhý ocas)

Termín dlouhý ocas (někdy též dlouhý chvost) obecně popisuje prodejnost položek s malým obratem. Klasický prodej využívá tzv. Paretův princip, který tvrdí, že 80 % obratu tvoří asi 20 % výrobků, a podle toho omezuje svoje skladové zásoby pouze na tyto masově žádané produkty. Internet však umožňuje uspokojit i klienty poptávající menšinové zboží. To navíc zvyšuje poptávku po tomto zboží. Tím se oblast „dlouhého ocasu“ protahuje a roste její ekonomický význam.

Dlouhý ocas (anglicky The Long Tail) je článek Chrise Andersona pro časopis Wired o tom, jak internet mění ekonomiku a kulturu tím, že přesunuje zájem od globálních masových produktů s vysokým prodejem k okrajovým produktům určených pro menšinu. Podle Andersona umožňuje internet nabízet daleko větší počet položek než klasický prodej, včetně takových, o které je jen malý zájem, a to dává internetovým podnikatelům konkurenční výhodu. (Tento prodejní model používá např. Amazon.) Tuto myšlenku později Anderson rozpracoval do knihy The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.