Layout

Rozložení jednotlivých grafických, textových a mediálních prvků v online prezentaci /tiskových materiálech (webové stránky, leták, časopis, deník apod.)