Krizová komunikace

Součást mediální komunikace, která je spojena se záležitostmi, které mohou negativně ovlivnit postoj veřejnosti, obecné mínění a poškodit tak dobrou pověst firmy, společnosti nebo jednotlivce. Efektivní krizová komunikace je klíčovým nástrojem řešení vzniklé situace a je nutné mít předem určenou strategii pro komunikaci s médii, aby bylo možné krizi předejít, případně již vzniklou situaci efektivně řešit.
Krizová komunikace se používá nejen v oblasti public relation, ale také při komunikaci na sociálních sítích.