Klíčová slova

Každá internetová stránka by měla být optimalizována na relevantní klíčová slova nebo fráze. Ty musí co nejlépe vystihovat obsah a cíl stránky webu.

Klíčová slova tzv. keywords by měla mít co nejvyšší frekvenci hledání. Slova, která lidé ve vyhledávačích hledají častěji, jsou považována za lepší než ta, která nehledá skoro nikdo. Svou roli hraje i srozumitelnost a obvyklost slov. Zejména u obchodních webů je dalším důležitým kritériem míra konkurence. Pokud se vybrané slovo nachází na příliš mnoha jiných stránkách, bude obtížnější uspět s novou stránkou vlastní.

Důležité je ověřit frekvenci hledání vámi vybraného klíčového slova. Pro stejný produkt můžete někdy nalézt více ekvivalentních výrazů, ale vyhledáváno je nejvíce jen jedno.

Příklad: Internetové stránky prodejce maziv jsou optimalizované na několik klíčových slov. Jedno z nejdůležitějších je KW „maziva“. Po analýze konkurence a  frekvence hledání se raději tvůrce web stránek rozhodne optimalizovat na hlavní klíčové slovo „oleje“.