Marketingové výrazy od J

  • JavaScript

    JavaScript Je programovací jazyk, který se využívá na webových stránkách pro ovládání různých interaktivních prvků a efektů. Často se vkládá přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky, nebo tvořeny animace a efekty obrázků.