IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Address) je číselné označení, které je přiřazeno k jednotlivým počítačům či jiným zařízením, připojeným k Internetu a slouží k jejich identifikaci. IP adresa může být pevná nebo dynamicky přidělovaná znovu při každém připojení zařízení k internetu.