Internetový marketing

Komplexní řešení komunikace a reklamy na internetu.
Zahrnuje marketingové aktivity aplikované v internetovém prostředí. Základním cílem je jako u „klasického“ marketingu pochopit přání a potřeby zákazníka a odpovídajícím způsobem je uspokojit.

Má svůj specifický komunikační mix: