Imprese, IMP

Zobrazení daného reklamního formátu.

V případě bannerové reklamy je mnohdy imprese nesprávně překládána jako zhlédnutí. Ve skutečnosti se však banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky. Není tedy zaručeno, že jej někdo viděl.