Hashtag

Hashtag je slovo nebo slovní spojení označené předponou „#“. Význam slova označeného tímto symbolem je dnes chápán jako určitá forma klíčového slova. Nejčastěji je využíván k jednoznačnému označení článků, dokumentů nebo jejich částí, případně klíčových, či podstatných slov.

Hashtagy se také staly neodmyslitelnou součástí mnoha sociálních sítí. Pro označení klíčových slov se nyní používají na více než dvaceti z nich. Mezi nejznámější patří například Facebook, Twitter, Google+, Pinterest a Youtube.

Hashtagy slouží nejen pro zábavu a komunikaci, ale dají se využít také jako nástroj k shromáždění informací.

Pro zapsání značky můžete použít klávesovou zkratku Alt 35.