Grafický manuál

Jedná se o souhrnnou definici firemní vizuální identity (corporate identity), např. podoby loga, písma – fontu, barev apod. Součástí grafického manuálu by měla být také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).