Generace X

Nazývaná také Husákovy děti. Generace narozená v Československu v období babyboomu. Převážně se jedná o lidi narozené v letech 1965 až 1985. Vymezení této generace – cílové skupiny se používá u demografie, sociálních věd, marketingu a POP kultury.