Výrazy od E

 • Engagement marketing

  Engagement marketing Jedná se o marketingovou strategii, která vede zákazníky k účasti na vývoji produktu nebo značky. Tento pojem se také používá jako „vtáhnutí zákazníka do hry“.

 • Etický kodex reklamy

  Etický kodex reklamy Etický kodex slouží k tomu, aby reklama sloužila k informování veřejnosti a plnila etická hlediska působení reklamy. Cílem tohoto kodexu je, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

 • Event marketing

  Event marketing Využívá různé formy společenských akcí, aby prohloubil vztahy s obchodními partnery formou nevšedního zážitku. Mezi tyto akce mohou patřit: semináře konference společenské akce firemní prezentace grand openiny promotion slavnostní rauty, bankety slavnostní otevření poboček, filiálek vánoční večírky módní přehlídky slavnostní premiéry (například divadlo, film) obědy, večeře firemní párty

 • Ezine

  Ezine Jinak také online magazine. Jedná se o elektronický časopis, který je distribuován formou emailového newsletteru nebo odkazu na internetových stránkách. Obsahem e-zinu mohou být různé články, návody, aktuality, rady, doporučení apod.