Direct marketing

Jedná se o tzv. přímý marketing. Zajišťuje konkrétní komunikaci s předem vydefinovaným adresátem. K produktům direct marketingu patří Direct mail, Direct email, Telemarketing.

Pro úspěšné direct marketingové aktivity je důležité vlastnit kvalitní a průběžně aktualizovanou databázi adresátů. Ruku v ruce s tím souvisí reporting, který umožní vyhodnocení direct marketingových aktivit.