Digital Presence Management

Toto magické sousloví spojuje tři pravidla dnešního online světa, komunikace a marketingu. Bavíme se samozřejmě o digitální (online) přítomnosti a správě (řízení) firmy na internetu. ve spojitosti s firemními informacemi a údaji na internetu. V rámci DIGITAL PRESENCE rozlišujeme dva druhy informací.

Aktivní informace jsou takové údaje, které firma sama umisťuje na internet. Patří mezi ně např.:

 • webové stránky
 • firemní zápis v katalozích, mapách
 • prezentační fotografie, videa
 • reklamní sdělení
 • příspěvky na sociálních sítích
 • PR články

Pasivní informace se oproti tomu dostávají na internet bez jakéhokoli (aktivního) přispění firmy. Patří mezi ně např.:

 • recenze uživatelů internetu
 • komentáře uživatelů pod články
 • komentáře uživatelů v diskuzních fórech
 • body zájmu na mapách (POI)
 • check-in uživatelů na sociálních sítích v místě firmy
 • fotky uživatelů na sociálních sítích, např. Facebook, Instagram, Pinterest
  • kopírování veřejně dostupných informací o firmách
 • nákupy firemních databází (DTB)