Daily Reach

Termín daily reach neboli denní zásah se používá především v oblasti rozhlasové a televizní reklamy. Znamená zásah média či kampaně za jeden den.