Marketingové výrazy od D

 • Daily Reach

  Daily Reach Termín daily reach neboli denní zásah se používá především v oblasti rozhlasové a televizní reklamy. Znamená zásah média či kampaně za jeden den.

 • Digital Presence Management

  Digital Presence Management Toto magické sousloví spojuje tři pravidla dnešního online světa, komunikace a marketingu. Bavíme se samozřejmě o digitální (online) přítomnosti a správě (řízení) firmy na internetu. ve spojitosti s firemními informacemi a údaji na internetu. V rámci DIGITAL PRESENCE rozlišujeme dva druhy informací. Aktivní informace jsou takové údaje, které firma sama umisťuje na internet. Patří mezi ně např.: webové […]

 • Direct mail – Direct email

  Direct mail – Direct email Jedná se o Direct marketingové nástroje. Direct mail je poštovní zásilka, která nese reklamní sdělení a je zasílána předem specifikované cílové skupině. Direct email je elektronické sdělení, ke kterému se musí příjemce vědomě předem přihlásit. Nazývá se také newsletter. Elektronické reklamní sdělení, které dostane emailem a k němuž jste se […]

 • Direct marketing

  Direct marketing Jedná se o tzv. přímý marketing. Zajišťuje konkrétní komunikaci s předem vydefinovaným adresátem. K produktům direct marketingu patří Direct mail, Direct email, Telemarketing. Pro úspěšné direct marketingové aktivity je důležité vlastnit kvalitní a průběžně aktualizovanou databázi adresátů. Ruku v ruce s tím souvisí reporting, který umožní vyhodnocení direct marketingových aktivit.

 • DNS

  DNS Z anglického překladu Domain Name Systém, což znamená systém doménových jmen seřazených podle hierarchie.

 • Doména

  Doména Unikátní jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, která je připojena na internet. Příklad je www.vicezakazniku.cz