CTR, clickthrough rate

CTR je poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního formátu. Click rate (v %) = (počet kliknutí / počet zobrazení) × 100. Jedná se o jeden z parametrů pro vyhodnocení kampaně.

Příklad: pokud je Vaše reklama zobrazena 100x a klikne na ni 5 uživatelů, má tato reklama CTR (click rate) ve výši 5%. Čím cíleněji je reklama zobrazována, tím vyšší CTR obvykle dosahuje. Úroveň CTR ovlivňuje zvolený reklamní formát, vhodnost umístění, v případě bannerů kreativní provedení, apod.