Conversion Rate, ECR, konverzní poměr

Effective conversion rate (ECR) udává poměr mezi počtem zobrazení reklamního formátu a počtem uskutečněných akcí, které jsou cílem kampaně (registrace do databáze, objednávka, koupě výrobku). Visitor conversion rate (VCR) udává poměr mezi počtem lidí, kteří provedli akci (registraci do databáze, objednávku apod.) a počtu lidí, kteří navštívili stránku po kliknutí na reklamní formát.

Jednoduše řečeno, konverzní poměr vyjadřuje, jak velká část návštěvníků mých stránek vykoná to, co chci.

Konverzní poměr je hodnota, jejíž sledování je z hlediska internetového marketingu významnější, než samotné sledování návštěvnosti webových stránek.