Cílová skupina (TA – Target Audience)

Skupina lidí s určitými společnými znaky nebo vlastnostmi, která je cílem marketingové kampaně. Vybrat v rámci společnosti takovou cílovou skupinu, v níž je obsaženo nejvíce potenciálních klientů, je jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou kampaň. Společným znakem mohou být např. určité sociodemografické znaky typu věk nebo pohlaví, ale také způsoby spotřebního chování, životní styl, atd.