Marketingové výrazy od C

 • CAPTCHA

  CAPTCHA Je technologie pro ochranu formulářových polí proti vyplňování roboty a rozesílání SPAMu. V praxi jde o opsání několika znaků z obrázku do předpřipraveného pole, kde se provede kontrola.

 • Cílová skupina (TA – Target Audience)

  Cílová skupina (TA – Target Audience) Skupina lidí s určitými společnými znaky nebo vlastnostmi, která je cílem marketingové kampaně. Vybrat v rámci společnosti takovou cílovou skupinu, v níž je obsaženo nejvíce potenciálních klientů, je jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou kampaň. Společným znakem mohou být např. určité sociodemografické znaky typu věk nebo pohlaví, ale také […]

 • Claim

  Claim Krátký, nápaditý slogan, připojený k logotypu nebo logu firmy. Dobře zapamatovatelný claim usnadňuje identifikaci značky a ve zkratce poskytuje informace o jejích hlavních atributech. Jedná se o nejdůležitější prvek korporátní komunikace.

 • Click (klik)

  Click (klik) Ve světě internetové reklamy označuje jedno kliknutí na daný reklamní formát aktivitu, díky které se uživatelé přesměrují na propagovanou stránku. Možnost jednoznačně zjistit, kolik lidí reklamu nejen vidělo na obrazovce, ale skutečně jí zaregistrovalo, a navíc vyjádřilo svůj zájem o další informace formou kliknutí, ilustruje hlavní výhodu reklamy na internetu oproti běžným médiím […]

 • Click fraud, podvodné klikání

  Click fraud, podvodné klikání Jde o podvodné chování, jehož účelem je uměle zvyšovat počty kliknutí na nějaký reklamní formát, jehož cena se odvíjí od počtu kliknutí (PPC). Nejčastěji se jedná o automatický software vydávající se za skutečné uživatele. Podvodná klikání tak vytváří nereálný dojem o počtu lidí zasažených reklamní kampaní a zvyšuje její cenu.

 • CMS (Content Management System) – Redakční systém

  CMS (Content Management System) – Redakční systém CMS – redakční nebo publikační systém, který umožňuje uživatelům doplňovat obsah na internetové stránky, aniž by nutně museli ovládat programovací jazyk jako např. HTML. Tyto systémy mohou být velmi komplexní – umožňují přípravu, úpravy a náhledy článků, sdílení dokumentů, streamování videa a prezentací, emailové databáze, případně je jejich součástí […]