Brand

Brand neboli Značka je konkrétní označení předmětu – produktu, služby, osoby apod. Je s ním spojen konkrétní grafický symbol, který v uživatelích vyvolává určité emoce, asociace a zkušenosti. Značky se vyskytují téměř všude kolem nás. No-brand nebo No-name v uživatelích naopak označuje něco nekvalitního a levného.

Ze značky se může v určitých komunitách stát přímo konkrétní služba. Např. brand RollerBlade je v Americe běžně zaměňován za označení kolečkových bruslí. Brand Google za internetové vyhledávání.