Bounce rate

Míra opuštění, která udává procenta návštěvníků, kteří opustili web po zobrazení jediné stránky. Příčinou vysokého bounce rate může být například nerelevantní, nezajímavá či nepřehledná stránka, chybějící odkaz na další stránky, weby tvořené jedinou stránkou, ale i to, že návštěvník našel to, co hledal a dále jej víc nezajímalo. Bounce rate by u firemních stránek nemělo být vyšší jak 60 – 70%.