Banner, web banner

V kontextu internetu se pod pojmem banner označuje reklamní formát – grafické pole, které odkazuje uživatele na webové stránky. Má obvykle formu čtvercového nebo obdélníkového obrázku. Dnes se nejčastěji nejedná o pouhý statický obrázek, ale o animaci, video doplněné zvukem nebo také interaktivní objekt.

Nejčastěji používané formáty online bannerů:

  • Leaderboard 745 px × 100 px
  • Full Banner 468 px × 60 px
  • Half Banner 234 px × 60 px
  • Square Banner 250 px × 250 px
  • Skyscraper 120 px × 600 px
  • Wide skyscraper 160 px × 600 px