B2C – Business To Consumer

Jedná se o marketingové označení, které blíže specifikuje firemní zaměření. U B2C firem jsou cílovou skupinou fyzické osoby – běžní spotřebitelé. Typickými představiteli B2C firmy jsou například mobilní operátoři, výrobci potravin, nápojů atd.

U tohoto segmentu se také často používá označení FMCG – Fast Moving Consumer Goods, nebo Consumer Packaged Goods (CPG). Jedná se označení pro rychloobrátkové zboží.