Marketingové výrazy od B

 • B2B – Business To Business

  B2B – Business To Business Jedná se o marketingové označení, které blíže specifikuje firemní zaměření. U B2B jsou cílovou skupinu zákazníků firmy – tedy firmy , které obchodují s dalšími firmami. Představiteli B2B firem jsou například strojirenské společnosti.  

 • B2C – Business To Consumer

  B2C – Business To Consumer Jedná se o marketingové označení, které blíže specifikuje firemní zaměření. U B2C firem jsou cílovou skupinou fyzické osoby – běžní spotřebitelé. Typickými představiteli B2C firmy jsou například mobilní operátoři, výrobci potravin, nápojů atd. U tohoto segmentu se také často používá označení FMCG – Fast Moving Consumer Goods, nebo Consumer Packaged Goods (CPG). […]

 • Backlink, zpětný odkaz

  Backlink, zpětný odkaz Hypertextový odkaz, který vede z cizí internetové stránky na tu vaši. Celkový počet všech zpětných odkazů vedoucích na váš web výrazně ovlivňuje v očích vyhledávačů kvalitu vašeho webu. Online vyhledávače hodnotí tzv. linkovou popularitu (link popularity). Nejde však jen o počet zpětných odkazů, ale také o jejich kvalitu. Pokud provozujete webové stránky o […]

 • Banner, web banner

  Banner, web banner V kontextu internetu se pod pojmem banner označuje reklamní formát – grafické pole, které odkazuje uživatele na webové stránky. Má obvykle formu čtvercového nebo obdélníkového obrázku. Dnes se nejčastěji nejedná o pouhý statický obrázek, ale o animaci, video doplněné zvukem nebo také interaktivní objekt. Nejčastěji používané formáty online bannerů: Leaderboard 745 px × […]

 • Blog

  Blog Webová stránka sloužící pro publikování příspěvků jednoho či více autorů. Pro firmy se dnes jedná často o moderní způsob informování o dění uvnitř firmy, novinkách a důležitých událostech. Blog kolem sebe dokáže navázat komunitu spřátelených osob, čehož dokáží dobré firmy marketingově  využít. Dnes často namísto blogu je firmami využívána firemní Facebooková fanpage.

 • Bounce rate

  Bounce rate Míra opuštění, která udává procenta návštěvníků, kteří opustili web po zobrazení jediné stránky. Příčinou vysokého bounce rate může být například nerelevantní, nezajímavá či nepřehledná stránka, chybějící odkaz na další stránky, weby tvořené jedinou stránkou, ale i to, že návštěvník našel to, co hledal a dále jej víc nezajímalo. Bounce rate by u firemních […]