ATS – Average Time Spent

Průměrná doba strávená u konkrétního média (internetu, rádia, televize), která je udávána v sekundách. Říká nám, kolik času trávili v průměru uživatelé ze zvolené cílové skupiny sledováním určitého televizního pořadu, poslechem rozhlasové stanice nebo návštěvou webové stránky.