Alokace

Rozdělení např. mediálního rozpočtu v čase a mezi jednotlivá média. Jedná se o jednu ze základních zodpovědností mediální agentury.