Affinita (AFF), Target Affinity Index (TAI)

Afinitou rozumíme míru vhodnosti určitého média pro cílovou skupinu, na kterou je reklamní kampaň zaměřena. To například znamená – Hodí se vysílat reklamu během nějakého konkrétního pořadu v televizi? Hodí se nakoupit na internetu reklamu na konkrétním serveru? Afinita je reprezentována indexem, který vyjadřuje, jak moc sleduje dané médium vybraná cílová skupina kampaně oproti obecné populaci. Čím větší je tento index, tím vhodnější je médium pro danou cílovou skupinu.

Příklad:
Chceme spustit reklamní kampaň na zboží určené pro muže a rozhodujeme se, zda inzerovat na serveru o automobilech. Vidíme, že ho navštěvuje 2,5% populace, a pokud vezmeme pouze naši cílovou skupinu (tedy muže), vidíme, že z nich ho navštěvuje 5%. Afinita je tedy 5 / 2,5 = 2.”