Ad Awareness

Pod touto formulkou se skrývá tzv. povědomí o reklamě neboli znalost reklamy. Udává, kolik procent cílové skupiny si vybaví konkrétní reklamu. Toto povědomí pak může být buď spontánní, nebo podpořené.