Marketingové pojmy od A

 • Ad Awareness

  Ad Awareness Pod touto formulkou se skrývá tzv. povědomí o reklamě neboli znalost reklamy. Udává, kolik procent cílové skupiny si vybaví konkrétní reklamu. Toto povědomí pak může být buď spontánní, nebo podpořené.

 • AdSense

  AdSense Služba umožňující a zprostředkující reklamu na partnerských webových stránkách v síti Google přes systém 

 • AdWords

  AdWords PPC reklamní produkt z dílny Googlu. Po hledání pojmu přes vyhledávač Google se zobrazí cílené (související s vyhledáváním) reklamy vpravo, nad a pod hlavními výsledky vyhledávání. Každý si může vytvořit svou vlastní reklamu, která se bude zobrazovat při hledání zadaných frází. Na stránce se zobrazí nejrelevantnější reklamy a reklamy, jejichž zadavatelé zaplatili za zobrazení […]

 • Affiliate marketing

  Affiliate marketing Tzv. partnerský marketing. Na internetu má řadu různých podob, ale všechny jsou založeny na společném principu – odměňování na základě výkonu. V praxi to může vypadat například následovně. Máte webové stránky, na kterých prodáváte zájezdy. Necháte si vytvořit banner se svou reklamou, který je umístěn na skupině řekněme dvaceti webových stránek o cestování. Nebudete […]

 • Affinita (AFF), Target Affinity Index (TAI)

  Affinita (AFF), Target Affinity Index (TAI) Afinitou rozumíme míru vhodnosti určitého média pro cílovou skupinu, na kterou je reklamní kampaň zaměřena. To například znamená – Hodí se vysílat reklamu během nějakého konkrétního pořadu v televizi? Hodí se nakoupit na internetu reklamu na konkrétním serveru? Afinita je reprezentována indexem, který vyjadřuje, jak moc sleduje dané médium […]

 • Algoritmus vyhledávání

  Algoritmus vyhledávání Algoritmus obecně je soubor přesně definovaných instrukcí, které po svém vykonání vedou k danému cíli. Cílem vyhledávacího algoritmu je vyhledat a seřadit podle relevance internetové stránky, které svým obsahem odpovídají dotazu uživatele vyhledávače. Jinými slovy, abyste na internetu našli to, co hledáte. Algoritmy použité ve vyhledávačích jsou přísně střeženým tajemstvím, navíc se poměrně […]