On-line přístup ke statistikám

10 SEO - On-line přístup k aktuálním výsledkům SEO

Vždy máte přístup k aktuální statistice díky přístupu do on-line aplikace. Podává podobné informace jako měsíční report, který je zasílán automaticky na e-mail klienta. Statistiky je tak možné prohlížet ke konkrétnímu dni anebo i do minulosti.

Zpět na SEO – Optimalizace webových stránek