Brand

Brand neboli Značka je konkrétní označení předmětu – produktu, služby, osoby apod. Je s ním spojen konkrétní grafický symbol, který v uživatelích vyvolává určité emoce, asociace a zkušenosti. Značky se vyskytují téměř všude kolem nás. No-brand nebo No-name v uživatelích

MEXT s garancí dohledatelnosti / roční platby

MEXT s garancí aktuálnosti / roční poplatky

MEXT s garancí zásahu / roční platby