Životní prostředí

Společenská odpovědnost k životnímu prostředí

 

 

Jednáme ekologicky-ekologické pracovní prostředí

 

 

EKO-Logické pracovní prostředí

 

Společnost MEDIATEL sídlí v jedné ze zelených budov ( Mezinárdní certifikace pro zelené budovy BREEAM) komplexu administrativních budov BB Centrum v Praze 4. Jedním z rozhodujících důvodů stěhování sídla naší společnosti z Karlína na Brumlovku bylo zefektivnění komunikace zaměstnanců díky otevřenému pracovnímu prostoru (tzv. open space) a příznivým faktorem byl také zavedený systém správy budovy na environmentálního zatížení, vliv na faunu a flóru a na lidské životní podmínky.

 

 Spotřeba zdrojů, odpadů a energie

Snažíme se vždy přistupovat k řešení ekologických otázek komplexně, a proto např. využíváme Chráněné dílny AB plus CZ, s.r.o. jako dodavatele papíru a kancelářských potřeb, pečlivě monitorujeme spotřebu tisku a kopírování firemních dokumentů a jsme zastáncem inteligentního tisku e-mailové korespondence.

Úsilí, které MEDIATEL vynakládá na dosažení výsledků, koresponduje se zájmem o životní prostředí a ohledem na ně. Vydáváme publikace na recyklovaném papíře, používáme ekologicky šetrné tiskárny a uplatňujeme techniky další recyklace, které zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

Přestože recyklaci tříděného odpadu zajišťuje pro naši společnost externí dodavatel, mohou se všichni naši zaměstnanci dle vlastní vůle angažovat i v dalších ekologických aktivitách (např. sběr víček PET lahví). Na pracovištích  jsou vždy k dispozici sběrné nádoby pro třídění odpadu i použitého elektro zařízení a baterií.

 

Snižujeme svoji uhlíkovou stopu jako společnost i jako jednotlivci

  • Díky motivační akci SAVEPLAN pro řidiče služebních vozů snižujeme spotřebu pohonných hmot u celé naší firemní flotily, využíváme dodavatele kvalitních pohonných hmot a provozních kapalin. Pečlivě naše služební vozy servisujeme a tím zajišťujeme optimální výkon vozů, který snižuje dopad na životní prostředí.
  •  K likvidaci IT odpadu a použitých náplní tiskáren využíváme externí certifikovanou společnost.
  • Podporujeme pitný režim našich zaměstnanců díky umístění filtrované kohoutkové vody na pracovištích a tím potlačujeme využívání balených vod a nápojů.

 

EKO-Osvěta

 

Jsme si plně vědomi, že jako mediální agentura máme sílu a prostor využít sdělovací prostředky a nástroje k šíření prospěšných myšlenek a společenské odpovědnosti. Právě proto při návrhu a realizaci vlastních reklamních kampaní a aktivit vždy pečlivě zvažujeme, jakým způsobem propojit cíl projektu s podporou udržitelnosti životního prostředí.

 

Ukázkou takové kampaně byly např. Vánoce 2013, kdy jsme našim zákazníkům věnovali  – Sadu spořičů vody pro domácnost od jednoho z našich klientů, společnosti Unisavers s.r.o. Spořiče vody tak přinesly našim zákazníkům nejen úsporu na vodném a stočném, ale zároveň je zapojili do ochrany životního prostředí díky šetrnému přístupu k pitné vodě.

 

MEDIATEL- spořiče vody_Vánoce 2013