Work life balance

Work life balance: harmonie v rodině, harmonie na pracovišti

 

Příjemné pracovní prostředí

Víme, že každodenní stres a vypětí způsobené pracovními povinnostmi má zásadní vliv na harmonické vztahy nejen na pracovišti, ale odráží se dále  v našich soukromých vztazích. Snažíme se proto  našim zaměstnancům poskytnout dostatek příležitostí, jak své duševní zdraví chránit a posílit.

V sídle naší společnosti v Praze, stejně jako na pobočce v Havířově, jsme zřídili  speciální prostor – relax zónu, ve které mohou zaměstnanci  libovolně užívat příjemného prostředí a v případě zájmu sem směřovat např. také pracovní jednání. Naprostou samozřejmostí je také podpora pravidelného pitného režimu, prostřednictvím zajištění přísunu filtrované kohoutkové vody.

 

Sladění pracovního a soukromého života

MEDIATEL umožňuje pružnou pracovní dobu pracovníkům na všech úrovních managementu i na mnoha zaměstnaneckých pozicích. Práce z domova je obecně akceptována a pozice s částečným úvazkem se běžně nabízejí uchazečům, kteří nemohou pracovat na plný úvazek. Naše společnost má v současnosti několik zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, což dovoluje otcům a matkám vylepšit rodinné finance bez tlaku pracovního poměru na plný úvazek.

Umožňujeme studentům nabýt skutečných pracovních zkušeností v průběhu získávání vyššího vzdělání a cenné praxe. Podporujeme a vytváříme chráněná pracovní místa.

 

Rodičovská dovolená

Pozice se pro zaměstnance na rodičovské dovolené drží po dobu neurčitou, dokud se zaměstnanec skutečně nerozhodně, zda se chce, či nechce po narození dítěte vrátit do práce. V mnoha případech, ve kterých je zde výslovný zájem o práci, ale je obtížné ji zkombinovat s péčí o dítě, podporujeme práci na částečný úvazek, nebo práci z domova. Ať už bude zaměstnanec, který je na mateřské dovolené, na pracovišti či nikoliv, vždy bude mít přístup k vnitřním zprávám a informacím společnosti.