Rovné příležitosti

Dbáme na to, aby všichni zaměstnanci měli rovné příležitosti. Netolerujeme jakoukoliv diskriminaci. Zajišťujeme rovné zacházení se všemi, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání. Podporujeme talentované osoby, nezáleží nám na pohlaví, věku ani jiných faktech týkajících se zájemců o zaměstnání.

 

V naší společnosti nasloucháme našim zaměstnancům. Zajímá nás, co si myslí o firmě, pracovním prostředí a firemních cílech. Otevřenost je jednou z hlavních hodnot naší firmy a my dáváme našim zaměstnancům široký prostor pro to, aby se angažovali. Při náboru nových zaměstnanců dbáme na to, aby se mohli přihlásit jak ženy, tak muži. V naší firmě neexistuje čistě mužská či ženská pozice.  Současně se obracíme na vysoké školy s nabídkou pracovních míst pro absolventy.

Svým zaměstnancům nabízíme pružnou pracovní dobu tak, aby mohli snáze skloubit svůj pracovní a rodinný život. Firma zaměstnává řadu zaměstnanců na částečný pracovní úvazek, což umožňuje například maminkám na rodičovských dovolených udržovat neustálý kontakt s firmou a svou prací.

 

Ve společnosti MEDIATEL pracuje více než  150 zaměstnanců. Jedná se o velmi různorodou skupinu zaměstnanců, a tedy i různorodé prostředí. Snažíme se využít potenciálu rozdílnosti a použít ji jako hnací motor v oblasti inovací a zlepšování nejen pracovních podmínek, ale také činnosti  celé společnosti.

  •  68 % zaměstnanců tvoří ženy
  • 15 % zaměstnanců tvoří matky na rodičovské dovolené
  • více jak 1/5 zaměstnanců je součástí týmu MEDIATEL již 10 let
  • zaměstnáváme jak čerstvé absolventy, tak zaměstnance s dlouholetou praxí a zajímavou zkušeností