Společenská odpovědnost firmy – CSR

 Společenská odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility – CSR)

MEDIATEL-Pomáháme společně

 

Správné věci ze správných důvodů

Společnost MEDIATEL dlouhodobě podporuje různé neziskové organizace a sdružení a to nejen v rámci CSR aktivit firmy, sponzorství, partnerství apod., ale zároveň ve stejném duchu a filosofii přistupují k morální odpovědnosti samotní zaměstnanci.

Kromě vykonávání každodenních obchodních činností se snažíme vyhovět potřebám našich zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí. Naše zaměření na společenskou odpovědnost můžeme popsat jako závazek k udržitelnému podnikání prostřednictvím spolupráce, kterou rozvíjíme, vztahů s veřejností, které chováme, a kroků ohleduplných k životnímu prostředí, které podnikáme.

Ať už si vybíráme dodavatele, organizaci, kterou budeme sponzorovat anebo program, který obohatí naše zaměstnance, zaměřujeme se na to, aby taková rozhodnutí byla prováděna odpovědným způsobem s cílem dosáhnout vždy vzájemně prospěšných výsledků. Jsme přesvědčeni, že tato citlivost k sociálním otázkám při provádění činností v našem odvětví přispívá k vývoji harmoničtějšího světa, který začíná právě zde, v České republice.

Luboš Čipera, Generální ředitel

MEDIATEL-Luboš Čipera, jednatel společnosti


“Myslím, že je v současné době již standardem firem působících na českém trhu, chovat se odpovědně nejen v rámci obchodních vztahů a podnikatelských činností, ale i vůči potřebám celé společnosti.

Naše společnost si zakládá na udržení dlouhodobé podpory CSR projektů, zároveň však pečlivě posuzuje každou žádost a  návrh spolupráce. Preferujeme pomoc a podporu českých projektů, ovšem nejsme lhostejní k aktuální celosvětové situaci.”