Marketingová kalkulačka výpočtu ROI

Zkratka ROI (Return on Investment) znamená Návratnost Investice. Každý podnikatel by si měl možnost snadno spočítat, jaká investice se mu vyplatí. K tomu abyste získali co nejdříve více zákazníků z vašich online/offline marketingových kampaní, prostě marketingovou kalkulačku ROI budete potřebovat.
Zkratka ROI vyjadřuje čistý zisk, nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici. Výsledek se udává v procentech.

Jak vypočítat ROI

K výpočtu návratnosti investice budete potřebovat znát jak počáteční investici, tak i čistý zisk, který investice přinesla. ROI počítejte vždy za určité období. Výpočet vychází z tohoto základního vzorce:
ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

Výpočty ROI – kalkulačky návratnosti investice

Návratnost investice se počítá vždy před spuštěním kampaně. Tímto způsobem si nastavíte ideální hodnotu investice.
Následně můžete sledovat hodnotu investice během kampaně a po jejím konci. V případě, že sledujete ROI během kampaně a kampaň nedosahuje očekávaného výsledku, máte ještě prostor na nápravu.

ROI vypocet před spuštěním marketingové kampaně   ROI vypocet u probíhající marketingové kampaně